Audyt energetyczny – co to takiego i dlaczego warto się na niego zdecydować?

Decydując się na termomodernizację budynku, trzeba wiedzieć, że choć ogólne zasady jej przeprowadzenia są w każdym przypadku takie same to ze względu na to, że budynki różnią się m. in. usytuowaniem, wielkością, rodzajem zastosowanych do budowy materiałów czy też usterkami, jakie wystąpiły po latach ich eksploatacji, dla każdego z nich trzeba dobrać jak najbardziej racjonalny i opłacalny sposób termomodernizacji. Aby to zrobić, niezbędne jest przeprowadzenie audytu energetycznego.

Audyt energetyczny i jego podstawowe założenia

Audyt energetyczny budynku to nic innego jak ekspertyza, na której wykonanie powinien się zdecydować każdy inwestor, który ma zamiar rozpoczynać prace termomodernizacyjne. Audyt energetyczny określi:

– jaki jest aktualny stan techniczny budynku,
– co należałoby w budynku zmodernizować, aby poprawić stan istniejący,
– jakie rozwiązania techniczne należy zastosować,
– jakie będą koszty takiej modernizacji,
– jakie oszczędności można osiągnąć dzięki zaproponowanym rozwiązaniom,
– jak sfinansować tego rodzaju prace (w wielu przypadkach można skorzystać np. z programów NFOŚiGW oraz innych programów regionalnych czy samorządowych).

Profesjonalnie przeprowadzony audyt energetyczny obejmuje sprawdzenie wszystkich elementów instalacji oraz urządzeń w budynku, które mają jakikolwiek wpływ na zużycie energii, chodzi tutaj przede wszystkim o:

– okna,
– przegrody zewnętrzne,
– instalacje grzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne oraz ciepłej wody użytkowej,
– oświetlenie,
– odnawialne źródła energii stosowane w budynku.

Celem takiego audytu jest przede wszystkim podanie optymalnych rozwiązań oraz określenie ich opłacalności. Wszystkie wnioski oraz porady wynikające z audytu mają za zadanie pomóc zmniejszyć zapotrzebowanie budynku na ciepło oraz zredukować koszty ogrzewania. Przeprowadzenie takiego audytu chroni inwestora przed nietrafioną termomodernizacją, która mogłaby mieć niewielki wpływ na wzrost efektywności energetycznej budynku. Trzeba również wiedzieć o tym, że w przypadku ubiegania się o dofinansowanie prac termomodernizacyjnych wykonanie takiego audytu jest w większości przypadków koniecznością.

Audytor energetyczny

Polskie prawo nie określa dokładnie, kto może opracować taki audyt, stąd znaleźć można wiele firm, które oferują tego typu usługi, nie wszystkie jednak są godne polecenia. Jeżeli chcemy mieć pewność, że powierzamy przeprowadzenie takiego audytu specjaliście, warto skorzystać ze strony internetowej Zrzeszenia Audytorów Energetycznych (www. zae. org. pl) lub też listy autoryzowanych audytorów publikowanej przez Krajową Agencję Poszanowania Energii SA. Rekomendowany przez te dwie organizacje audytor z pewnością wykona profesjonalną analizę, która pozwoli nam na przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych, które przyniosą realne oszczędności i nie narażą na niepotrzebne koszty.

Nie można zapominać o tym, że termomodernizacja to kosztowna inwestycja, w związku z czym zlecenie odpowiedniej analizy, która pozwoli bezstronnie ocenić zasadność oraz racjonalność takiej inwestycji ma ogromne znaczenie z punktu widzenia kosztów oraz późniejszego zużycia energii. Nie warto więc z tego rodzaju analizy rezygnować ani na niej oszczędzać, ponieważ w perspektywie czasu możemy na tym sporo stracić.

KREDYT NA ZAKUP DOMUSPRAWDŹ
+